Besneden man op volwassen leeftijd hoe gaat dat

Besneden man op volwassen leeftijd hoe gaat dat?

Besneden man op volwassen leeftijd hoe gaat dat
Besneden man op volwassen leeftijd hoe gaat dat

Besnijdenis van een man: hoe gaat dat?


In eerste instantie zal de arts die de besneden man uitvoert, de gezondheid van de man beoordelen en controleren of er geen medische redenen zijn die de procedure zouden belemmeren. De arts zal vragen naar de reden voor de besnijdenis, de ingreep uitleggen en eventuele vragen beantwoorden. Vervolgens zal de man op de behandeltafel gaan liggen, waarna de penis wordt verdoofd met enkele injecties aan de basis ervan. Het toedienen van de verdovingsvloeistof kan wat gevoelig zijn, maar dit ongemak duurt slechts kort.

Na enkele minuten controleert de arts of de penis volledig gevoelloos is door in de voorhuid te knijpen met een klemmetje, wat de patiënt niet mag voelen. Als de verdoving nog onvoldoende is, wordt er meer verdovingsvloeistof bijgevoegd. Vervolgens wordt de voorhuid, inclusief het binnenblad, weggeknipt. Eventuele bloedende vaatjes worden met een elektrisch pincet dichtgeschroeid. De schachthuid van de penis wordt vervolgens met ongeveer 12 hechtingen bevestigd onder de rand van de eikel.

Tot slot wordt de penis verbonden met vaselinegaas, waar een elastische zwachtel omheen wordt gewikkeld om zwelling te verminderen. Het dragen van een strakke onderbroek wordt aanbevolen om de penis goed te ondersteunen en het risico op bloedingen en zwelling te verminderen. De patiënt kan direct na de besnijdenis naar huis.

Ongeveer een uur na de ingreep begint de verdoving uit te werken, en gedurende 30 tot 60 minuten kan er sprake zijn van ‘napijn’. Om deze pijn te verlichten, wordt aangeraden om vóór de operatie al 1000 mg Paracetamol en 600 mg Ibuprofen in te nemen. Na deze periode is de pijn meestal mild, en Paracetamol volstaat als pijnstiller. De hechtingen zijn oplosbaar en vallen na 2-3 weken vanzelf af, dus verwijdering is niet nodig. Zie ook het formulier ‘Nazorg volwassene’ in de bijgevoegde downloads.

Redenen voor besneden man:

Mannen kiezen vaak voor besnijdenis om verschillende redenen, waaronder:

 1. Phimosis: Een vernauwde voorhuid die niet meer over de eikel kan worden teruggetrokken, wat leidt tot ernstige belemmeringen in seksueel contact. Bovendien wordt de eikel moeilijk schoon te maken, wat kan leiden tot infecties, zoals ‘balanitis’. Phimosis kan zelfs bij oudere mannen optreden.
 2. Lichen sclerosis: Een huidaandoening waarbij de voorhuid verlittekend en vernauwd raakt.
 3. Ejaculatio praecox: Vroegtijdige zaadlozing, wat vaak verbetert na besnijdenis.
 4. Preventieve redenen: Hieronder vallen onder andere het verminderde risico op seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder HIV, evenals het voorkomen van een vernauwde voorhuid en ontstekingen.
 5. Religieuze redenen: Sommige mannen kiezen voor besnijdenis vanuit religieuze overwegingen.

Een Circumcisie kan niet doorgaan in de volgende gevallen:

 1. Ontbreken van instemmingsverklaring: Als de man de vereiste instemmingsverklaring niet heeft ingevuld en ondertekend.
 2. Ziekte of koorts op de dag van de ingreep: Als de man op de dag van de besnijdenis ziek is en/of koorts heeft.
 3. Medische redenen: Als de man lijdt aan een ziekte of aandoening en/of medicijnen gebruikt die volgens het oordeel van de arts een Circumcisie onmogelijk maken. In het geval van bloedverdunnende middelen is voorafgaand overleg met een arts van BCN noodzakelijk om te bepalen of deze medicijnen tijdelijk kunnen worden stopgezet. Soms is overleg nodig tussen de arts van BCN en de huisarts of specialist die de medicijnen heeft voorgeschreven.
 4. Niet naleven van wensen: Als de man specifieke wensen heeft over de uitvoering van de besnijdenis waar de arts niet aan wil of kan voldoen.

Stijl besnijdenis man

Wij hanteren bij Circumcisie Kliniek Europa Nederland een consistente benadering voor besnijdenissen bij mannen, waarbij de focus ligt op de volledige verwijdering van de voorhuid en het binnenblad. De schachthuid wordt vervolgens aan de rand van het binnenblad onder de eikel gehecht, waarbij het frenulum, dat deel uitmaakt van de voorhuid, grotendeels wordt verwijderd.

Stijl besnijdenis man
Stijl besnijdenis man

Belangrijk om te vermelden is dat onze kliniek uitsluitend volledige besnijdenissen uitvoert. Partiële besnijdingen, waarbij slechts een deel van de voorhuid wordt verwijderd, worden niet uitgevoerd. Dit beleid is gebaseerd op het risico van littekenvorming na een partiële Circumcisie, wat op termijn kan leiden tot vernauwing van het resterende voorhuidweefsel (phimosis).

Hoewel er op internet informatie circuleert over verschillende ‘stijlen’ van besnijdenissen, waarbij de indruk wordt gewekt dat er veel keuzemogelijkheden zijn (bijvoorbeeld ‘hoog, laag, los, strak’, enz.), willen we benadrukken dat de variatie in de praktijk beperkt is. Dit komt doordat er voldoende schachthuid moet overblijven na de besnijdenis om problemen zoals pijnklachten bij erectie te voorkomen. Extreem korte of losse besnijdingen worden bij ons niet uitgevoerd, omdat we geen ingrepen willen verrichten waarbij het risico op complicaties significant is.

Toestemmingsverklaring (informed consent)

Voorafgaand aan de besnijdenis dient de man de toestemmingsverklaring zorgvuldig te hebben gelezen en te hebben ondertekend. In deze verklaring verklaart de patiënt dat hij:

 1. De arts expliciet verzoekt om een besnijdenis bij hem uit te voeren.
 2. Zich bewust is van het feit dat een besnijdenis een chirurgische ingreep is die in specifieke gevallen tot complicaties kan leiden.
 3. De algemene voorwaarden van Besnijdenis Kliniek Europa Nederland met betrekking tot de verstrekte medische zorg en nazorg heeft doorgenomen en daarmee akkoord gaat.

Hoe verloopt de normale genezing?

Genezing verloopt over het algemeen probleemloos in de meeste gevallen. Na de besnijdenis kan er, wanneer de verdoving is uitgewerkt, wat napijn optreden, maar dit is doorgaans mild bij volwassen mannen. Een normale genezing zonder complicaties duurt meestal 3 tot 4 weken.

Baden en vaseline

Het is van groot belang dat de patiënt vanaf de tweede dag na de besnijdenis dagelijks een bad neemt of onder de douche gaat, waarbij de besnijdeniswond zorgvuldig wordt schoongespoeld. Onderdompeling van de penis in water is beter dan douchen. Een alternatieve optie is douchen, waarbij de penis gedurende 10 minuten in een kleine emmer wordt gehangen. Na het baden moet de penis voorzichtig worden gedroogd, een laagje vaseline op de wond worden aangebracht en dit afgedekt worden met hydrofiel gaas om de onderbroek te beschermen. Dit badritueel moet worden voortgezet totdat de penis volledig is genezen.

Pijnstilling

Pijnstilling met Paracetamol is meestal alleen nodig op de dag van de besnijdenis en de daaropvolgende nacht. Als de penis op de volgende dag nog pijnlijk is, kan overwogen worden om nog een dag langer Paracetamol in te nemen.

Blauwe verkleuring van de huid

In sommige gevallen kan de huid van de penis, onderbuik of balzak blauw kleuren na de besnijdenis, wat duidt op een bloeduitstorting. Dit verschijnsel ontstaat wanneer er tijdens de verdoving een bloedvaatje wordt geraakt. Een dergelijke bloeduitstorting is doorgaans onschadelijk, veroorzaakt geen pijn en verdwijnt vanzelf na één tot twee weken.

Problemen die kunnen optreden

Bij complicaties kan het genezingsproces langer duren dan normaal. Enkele mogelijke problemen die kunnen optreden zijn:

 1. Nabloeding kort na de Circumcisie:
  Op de dag van de besnijdenis of de dag daarna kan er een nabloeding optreden. Een beetje bloed is normaal, maar als het bloeden druppelend aanhoudt, kan de arts van het Besnijdenis Kliniek Europa gedurende de eerste 48 uur na de ingreep dag en nacht worden gecontacteerd. In zeldzame gevallen (minder dan 1%) kunnen nabloedingen voorkomen, maar deze worden adequaat behandeld.
 2. Late bloeding, langer dan 2 dagen na de Circumcisie:
  Na meer dan twee dagen kan er soms wat bloeding optreden, vaak veroorzaakt door een erectie. Meestal stopt dit bloeden vanzelf. Als er toch na twee dagen bloeding optreedt, wordt aanbevolen om 10 minuten in bad te gaan of onder de douche te staan om het bloed weg te spoelen. Vervolgens de penis droogdeppen, licht verbinden met vaselinegaas en een elastische zwachtel om het bloeden vrijwel altijd te stoppen.
 3. Infectie zonder pijn:
  Een ontsteking van de besnijdeniswond kan na enkele dagen optreden, wat meestal vanzelf geneest door de penis tweemaal daags te wassen. Behandeling met medicijnen is meestal niet nodig.
 4. Infectie met pijn:
  Bij toenemende pijn, roodheid, en zwelling en wanneer er sprake is van een ontsteking, kan antibiotica nodig zijn. In geval van infectie moet contact worden opgenomen met een arts.
 5. Wond gaat open, hechting gaat los:
  Soms gaan hechtingen snel na de besnijdenis los, wat de wond kan doen wijken. Dagelijks baden is meestal voldoende; bij toenemende pijn is contact met een arts noodzakelijk.
 6. Het ziet er niet goed uit:
  Kort na de besnijdenis kan zwelling optreden, en de penis kan dik en rood lijken. Dit komt door wondvochtzwelling, die meestal vanzelf verdwijnt. Als de penis er vier weken na de besnijdenis nog steeds zorgwekkend uitziet, kan een afspraak worden gemaakt voor controle door een arts.
 7. Ernstige complicaties:
  In zeer zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals infecties, vernauwing van de plasbuisopening, beschadiging van de eikel of het ontstaan van een fistel. De ervaren artsen van het Besnijdenis Kliniek Europa Nederland minimaliseren het risico op dergelijke complicaties, maar in geval van problemen wordt passende nazorg verleend, mogelijk door doorverwijzing naar een specialist in een ziekenhuis.

Nazorg

Tot twee dagen na de besnijdenis is het mogelijk om dag en nacht contact op te nemen met de arts van Besnijdenis Kliniek Europa in geval van acute problemen, zoals een bloeding. De patiënt ontvangt na de ingreep een informatiefolder met alle richtlijnen voor de nazorg, inclusief het telefoonnummer dat kan worden gebeld bij eventuele problemen.

Indien de besnijdenis langer dan twee dagen geleden heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om op werkdagen tussen 9 en 17 uur contact op te nemen met Besnijdenis Kliniek Europa bij problemen. Acute problemen treden over het algemeen niet meer op na deze periode, aangezien infecties doorgaans geleidelijk ontstaan en niet plotseling.

Besnijdenis
Besnijdenis

voor meer informatie over besneden man vind jij op onze facebook pagina.

Ongeveer zes weken na elke uitgevoerde besnijdenis neemt Besnijdenis Kliniek Europa contact op met de patiënt. Tijdens dit telefonische interview wordt geïnformeerd naar de genezing, de tevredenheid over het resultaat en de ervaring met de dienstverlening. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt voor een nacontrole. Uit dit onderzoek blijkt dat de resultaten zeer positief zijn. Het aantal nabloedingen, infecties en andere complicaties is zeer laag, en de tevredenheid over Besnijdenis Kliniek Europa wordt hoog gewaardeerd, met een gemiddeld cijfer van 8,9 op een schaal van 1 tot 10.

Kosten en vergoeding

Hieronder vindt u de kosten voor een besnijdenis in onze kliniek, voor jongens van verschillende leeftijden. Ook vermelden we de kosten voor een second opinion/ nabehandeling:

€35,00


 • Nabehandeling klemmethode

€249,00


 • Phimosis, circumcisie tot 1 jaar

€289,00


 • Phimosis, circumcisie 1-4 jaar

€349,00


 • Phimosis, Curcumcisie 4-10 Jaar

€375,00


 • Phimosis, circumcisie +10 jaar

€350,00


 • Vasectomie

Maak een afspraak

Besnijdenis Kliniek Europa heet u welkom in één van haar locaties!

 • Wij bieden kwalitatieve zorg van hoog niveau besnijdenissen voor onze patiënten.
 • Onze BIG geregistreerde artsen zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van besnijdenissen/ circumcisies.

Klachtenregeling

Besnijdenis Kliniek Europa heeft een klachtenregeling. Ouders of cliënten die ontevreden zijn over de dienstverlening van Besnijdenis Kliniek Europa kunnen dat telefonisch melden of per e-mail (info@besnijdenis.eu). Zij krijgen dan het klachtenreglement toegestuurd. Er zijn sinds de opening van Besnijdenis Kliniek Europa geen klachten ingediend tegen een arts van de Besnijdenis Kliniek Europa zowel niet in het binnen als buitenland.