Klachtenregeling

Klachtenregeling

Besnijdenis Kliniek Europa heeft een klachtenregeling. Ouders of cliënten die ontevreden zijn over de dienstverlening van Besnijdenis Kliniek Europa kunnen dat telefonisch melden of per e-mail (info@besnijdenis.eu). Zij krijgen dan het klachtenreglement toegestuurd. Er zijn sinds de opening van Besnijdenis Kliniek Europa geen klachten ingediend tegen een arts van de Besnijdenis Kliniek Europa zowel niet in het binnen als buitenland.

klachtenformulier

Klachtenregeling

Indien uw klacht over een bepalde medewerker gaat: